Jia, Rui, Min Chen, Kang Wang, Xinrui Zhou, Xin Wang, Jianhao Yin, Peng Duan, and Ye Gao. 2021. “Factors Affecting Attitudes towards End-of-Life Care Among Medical Students in China: A Cross-Sectional Study”. Technium Social Sciences Journal 21 (1). Constanta, Romania:323-31. https://doi.org/10.47577/tssj.v21i1.3982.